Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. Pidem Restaurant İşletmeleri Gıda Turizm İnş. Tic. ve San. A.Ş.

(Kısaca “Pidem” olarak anılacaktır.)

 • Vergi Dairesi: Maslak Vergi Dairesi
 • Vergi Numarası : 7290534131
 • Mersis Numarası : 0729053413100293
 • Adres : Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Spine Tower No:243 Kat:9 Sarıyer, İstanbul
 • Telefon :
 • E-Posta :

1.2. (Kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır.)

 • Vergi Dairesi:
 • Vergi Numarası :
 • Mersis / TC Kimlik Numarası :
 • Adres :
 • Telefon :
 • Fax :
 • E-Posta :

1.3. Taraflar yukarıda belirttikleri adresleri, yasal ikametgâhları olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliği olan taraf, değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

2. TANIMLAR

2.1. İnternet Sitesi: … alan adına sahip internet sitesidir.

2.2. Müşteri: Pidem tarafından, internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden satışa sunulan hizmetleri ve ürünleri satın alan, Sözleşme’nin tarafı gerçek/tüzel kişidir.

2.3. Sözleşme: Bu Üyelik Sözleşmesi’ni ifade eder.

2.4. Ürün: Pidem’in hizmet verdiği bölgelerde, internet sitesinde yer alan seçenekler arasından, Müşteri tarafından seçilen ve Pidem tarafından, Müşteri’ye sunulan hizmet veya mal.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin internet sitesinde üyelik oluşturması; … Programına üye olması; internet sitesinden ürün siparişi vermesi, internet sitesinden yararlanması ile kullanma şartlarının belirlenmesi ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. BAŞVURU VE ÜYELİK

4.1. Müşteri, internet sitesinde yer alan “…” formundaki kayıt için gerekli olan bölümleri eksiksiz olarak doldurup elektronik onaylayacak; akabinde kendi şirfresini oluşturarak, hem internet sitesine hem de … programına üyelik kaydını tamamlanmış olacaktır.

4.2. Müşteri, … Programı’na katılmak için ayrıca bir form doldurmayacak; Üyelik Sözleşmesi’ni elektronik olarak onaylaması halinde, otomatik olarak, … programına da üye olmuş olacaktır. Müşteri, bu Sözleşme’yi onaylamasıyla, bu Sözleşme’nin eki olan “… Programı Kullanım Koşulları”nı okuduğunu ve bu koşullara uyacağını kabul etmiş olacaktır. “… Programı Kullanım Koşulları”na, internet sitesinden / … linkinden ulaşılmaktadır.

4.3. Müşteri, Uygulama’ya üye olurken verdiği tüm bilgilerin güncel ve gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgileri her zaman güncel tutacağını, Pidem’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Pidem’in ilk talebi halinde, derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.4. Müşteri’ye ait şifrenin, kullanıcı adının, Müşteri tarafından kullanılan iletişim bilgilerinin kullanma hakkı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü münhasıran Müşteri’ye aittir. Müşteri, bunları herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamak, güvenli şekilde saklamakla yükümlüdür. Şifrenin veya Müşteri üyeliğinin ner ne sebeple olursa olsun kaybından, çalınmasından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Müşteri’ye aittir; bu durumda Müşteri, Pidem herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

5. İNTERNET SİTESİ KULLANIMI

5.1. Müşteri, Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu okuduğunu; elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini; Sözleşme’nin tabi olduğu mevzuatın kendisine yüklediği sorumluluk ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.2. Müşteri, bu Sözleşme’yi kabul ederek 18 yaşından büyük olduğunu beyan etmektedir. Müşteri’nin 18 yaşından küçük olduğunun anlaşılması halinde, Sözleşme hiçbir bildirime gerek olmaksızın derhal kendiliğinden sona erecek ve üyelik iptal edilecektir. 18 yaşından büyük olduğunu beyan ederek sözleşme akdetmiş olan kişinin uğrayacağı herhangi bir zarardan Pidem sorumlu tutulamaz.

5.3. Pidem, internet sitesinde yer alan Ürün’leri, içeriklerini ve görsellerini dilediği zaman değiştirme veya satıştan kaldırma hakkına sahiptir.

5.4. Sipariş, Ödeme ve Teslimat

5.4.1. Pidem, siparişin Müşteri tarafından onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyecek toplam bedel de dâhil olmak üzere, hizmetin ifasına ilişkin şartların, Müşteri tarafından tarafından açıkça görülmesini sağlar.

5.4.2. Müşteri’nin internet sitesinden sipariş vermesi halinde, sipariş Pidem tarafından hazırlanarak Müşteri’nin seçtiği teslimat yöntemine uygun şekilde teslim edilecektir. Siparişe ilişkin fiş veya fatura, Müşteri’ye teslim edilir.

5.4.3. Pidem, internet sitesi üzerinden sipariş verilebilen kapsama alanlarında teslimat yapmaktadır. Ürün çeşitliliği, Müşteri’nin, internet sitesinden seçeceği teslimat adresine göre farklılık gösterebilir.

5.4.4. İnternet sitesinde yer alan teslim süresi, Pidem’in, teslimatı gerçekleştirmeyi hedeflediği tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Ürün’ün hedeflenen süre içerisinde teslim edilememesinden Pidem sorumlu tutulamaz.

5.5. Müşteri’nin internet sitesi üzerinden siparişini verdiği Ürün, Müşteri’nin sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilir, adres sonradan değiştirilemez. Müşteri ya da belirlediği alıcının teslimat adresinde bulunmaması, teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda Pidem’in, hiçbir sorumluluk bulunmamaktadır. Bu durumda Pidem, yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir; Müşteri’nin Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Müşteri’nin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle Pidem’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Müşteri’ye aittir.

5.5.1. Ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler, Müşteri’nin seçtiği kredi/banka kartından veya diğer ödeme yönteminden, ilgili Ürün’ün satışına yönelik yapılacak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde tahsil edilecektir.

5.5.2. Müşteri, online ödeme yönetimini seçmesi durumunda, bir kereye mahsus olmak üzere kredi/banka kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha ödeme bilgilerini girmeyi gerektirmeden kullanılır. Online ödeme yöntemi altyapısı … tarafından sağlanmaktadır. Pidem, kredi/banka kartının ilk altı hanesi ve son iki hanesini sistemlerinde muhafaza etmektedir. Müşteri, internet sitesinde birden fazla kredi/banka kartı ya da ödeme aracı tanımlayarak seçtiği kredi/banka kartı ya da ödeme aracı ile işlem yapabilir.

5.5.3. Müşteri, online ödeme yöntemi kapsamında kullanılan kredi/banka kartının, kart hamili haricinde, bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul eder.

5.5.4. Müşteri, internet sitesinde kaydettiği kredi/banka kartı ya da diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, bu bilgileri üçüncü kişiler tarafından kullanılan internet sitesi / uygulamalara tanımlamamakla yükümlüdür. Aksi halde Pidem’in hiçbir sorumlululuğu bulunmamaktadır.

5.5.5. Müşteri, teslimat, ödeme, iade ve cayma hakkı gibi konularda, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ayrıca detaylı olarak bilgilendirilecektir.

5.6. Müşteri, internet sitesini kullanırken mevzuata uygun davranmayı kabul eder. Müşteri, Sözleşme’deki yükümlülüklerin yerine getirmekle yükümlü olup; internet sitesini, hiçbir şekilde kamu düzenine, genel ahlaka aykırı ve mevzuata uygun olmayan bir amaç için veya üçüncü kişilerin maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz; Pidem’in veya üçüncü kişilerin, internet sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virüs, vb.) işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde Müşteri, tüm hukuki ve cezai yükümlülük münhasıran kendisine ait olduğunu; bu sebeple Pidem ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları her türlü zarardan münsarıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.7. Müşteri, internet sitesi üzerinden, ilgili mevzuat uyarınca, tütün mamulleri ve alkollü içecek satışının yapılmadığını; internet sitesi vasıtası ile bunları temine yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.8. Pidem, internet sitesinde yayınladığı promosyonları/kampanyaları/hediye çeklerinin geçerliğini ve kullanım koşullarını dilediği zaman durdurma, güncelleme veya değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri’nin, internet sitesi üzerinden vereceği her sipariş öncesinde, ilgili promosyon/kampanya/hediye çeki kullanım koşullarını incelemesi gerekmektedir.

5.9. İnternet sitesindeki kampanyalar; anlık, bölgesel, kişiye özel, ürün ya da ödeme seçeneği bazlı Pidem tarafından tek taraflı olarak düzenlenebilmektedir.

5.10. İnternet sitesinde Pidem’in kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine, elektronik uygulamalara ve/veya başka içeriklere bağlantı verilebilir. Bu bağlantılar Müşteri’ye yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup, Pidem’in bağlantı verilen içeriğe yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Taraflar, internet sitesinden ulaşılan diğer sitelerde veya uygulamalarda, bu site/uygulamaların kendilerine ait gizlilik ve güvenlik politikalarının geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine ve açık rıza metnine erişmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

7. SONA ERME

7.1. Taraflar, Müşteri üyeliğini dilediği zaman, sonlandırabilir. Müşteri, üyeliğini, internet sitesi üzerinden sona erdirebilir.

7.2. Müşteri, Pidem’den, üyeliğin askıya alınmasını isteyebilir. Üyeliğin askıya alınması, Müşteri’nin üyelik yeniden aktifleştirilene kadar, bilgileriyle internet sitesi üyeliğine giriş yapamayacağı anlamına gelir. Üyelik askıya alındığında, üyelik altındaki adresler ve ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla olan bağlantılar (bağlı kartlar) silinecektir.

7.3. Müşteri’nin internet sitesini, mevzuata, kamu düzenine, iyi niyet/ahlak kurallarına ve bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerine aykırı kullandığının tespit edilmesi veya buna ilişkin makul şüphe duyulması halinde, Pidem, Müşteri’nin üyeliğini askıya alabilir ya da Müşteri’nin üyeliğine son verebilir. Bu halde, Müşteri, Pidem’den hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

.1. Pidem'in, hizmetleri, Ürün’leri; fikri mülkiyet hakları; ticari markaları, ticari görünümü; internet sitesi, tasarım, metin, reçete, imge, görsel, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları; her tür ayni ve şahsi hakları; ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları münhasıran Pidem’e aittir. Müşteri, hiçbir amaçla bunları kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz, yendien işleyemez, satamaz.

8.2. Müşteri, internet sitesi dahilinde bulunan, Pidem ve/veya başka bir üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve liste ve benzeri fikri mülkiyet hakkına konu unsuru çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, satmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9. GİZLİLİK

Müşteri, bu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra süresiz olarak, kendisine Pidem tarafından yazılı, sözlü veya sair surette kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeyi, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, Pidem’in yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklamayacağını; başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanmayacağını veya kullandıramayacağını; bu bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlü olduğunu; bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için her türlü önlemi alacağını kabul ve taahhüt eder.

10. DEĞİŞİKLİKLER

Pidem, bu Sözleşme ve eklerindeki hükümleri, dilediğini zaman, tek taraflı olarak, internet sitesi üzerinden ilan ederek değiştirebilir.

11. MÜCBİR SEBEPLER

Taraflar, Pidem’in, hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olaylar ile kargaşa, savaş, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlarda bu Sözleşme’deki yükümlülüklerini geç ya da eksik ifa etmesi veya hiç ifa edememesi nedeniyle, sorumlu tutulmayacağını kabul ve taahhüt eder.

12. İLETİŞİM

Müşteri, siparişe ilişkin tüm soruları için, müşteri hizmetleri ile aşağıdaki kanallar üzerinden iletişime geçebilir.

Adres: … Telefon: … E-Posta: …

13. YETKİLİ MAHKEME / İTİRAZ MERCİ

13.1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasında ve/veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Türk Kanunları uygulanır.

13.2. Uyuşmazlık halinde, hizmetin bedeli, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilindeyse, Pidem’im yukarıda belirtilen adresininin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; üzerinde ise İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14. DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteri, Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafta Pidem’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini; bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

15. DİĞER

15.1. Sözleşme, mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar, Sözleşme’nin ve Sözleşme’nin tabi olduğu mevzuatın kendilerine yüklediği sorumluluk ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

15.2. Sözleşme, Müşteri’nin internet sitesinde “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” seçeneğini, elektronik ortamda onaylaması ile yürürlüğe girecektir.

15.3. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik, tarafların yazılı mutabakatı ile mümkündür.

15.4. Ekler, sözleşmenin ayrılmak parçasıdır.

EK: … Kullanım Koşulları

Bu Sözleşme 15 maddeden oluşmakta olup; Taraflar arasında, elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.