KVKK Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Pidem Restaurant İşletmeleri Gıda Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Kısaca “Pidem” olarak anılacaktır) ile paylaştığım özel ve genel nitelikli tüm kişisel verilerimin; Pidem tarafından, “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni”nde (Aydınlatma metnine … linkten ulaşabilirsiniz) açıklanan şekilde ve amaçlar doğrultusunda; tarafıma sunulan Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Pidem’e ait sadakat programları ile tüm uygulamalarda belirtilen amaç ve usullere uygun olarak işlenmesine; bu bilgilerimin Pidem’in bünyesinde bulunduğu grup şirketlerine, veri tabanlarına, hizmet sağlayıcısı olan yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalara ve/veya üçüncü kişilere aynı amaçlarla aktarılmasına; mevzuatta belirlenen süre ile muhafaza edilmesine; bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.